top of page

Arquitectura

L' equip tècnic d' Aunem Farma defineix i dissenya l' idoneïtat de la farmàcia.

Un bon projecte per aconseguir l'excel.lència

Partint de l'anàlisi de les necessitats del client i de les possibilitats del local, procedim a definir el projecte executiu (plànols, memòria constructiva i estat d'amidaments).

Un cop definits demanem la respectiva llicència a l'Ajuntament corresponent per tal de dur-lo a terme. 

Optimitzar l'espai disponible

Els espais d'un local són els que són, ara bé depenent de com es defineixi el projecte podrem optimitzar millor cada espai. Cada metre quadrat que guanyem en una bona distibució són metres que s'aprofiten per l'acció comercial del producte i per a la facilitat i comoditat de moviments dels clients.

La realitat del local

Conèixer l'estat real del local és indispensable abans de definir el projecte; l'estat de les instal.lacions, dels tabics, dels sostres, etc. A la fase del projecte fem un exhaustiu anàlisis sobre el terreny, fem cates, estudis llumínics, i amb els resultats sobre la taula definim el millor projecte possible valorant aventatges i inconvenients detectats.

Presentació prèvia abans d'iniciar les tasques

Encertar és important així que val la pena proposar diferentes opcions i de la mà del client decidir quina és la més adient. No tenim pressa, és preferible perdre el temps necessari en aquesta fase inicial que de ben segur a l'hora de l'execució sortirà tot rodat. Presentem diferentes alternatives i amb el client decidim el projecte final.

bottom of page